^-_ لحظه های با تو _-^

روزهای زندگی ام گرم میگذرد با تو
به گرمای لحظه هایی که تو در آغوشمی
با تو گرم هستم و نمیسوزد عشقمان
ای خورشید خاموش نشدنی
همچو یک رود که آرام میگذرد
عشق ما نیز آرام میگذرد و تویی سرچشمه زلال این دل
ساعت عشق مان تمام لحظه های زندگیست
ثانیه هایی که پر از عطر و بوی عاشقیست
ای جان من ،مهربانی و محبتهایت،وفاداری و عشق این روزهایت
امیدی است برای خوشبختی فردایت
میدانم همیشه همینگونه که هستی خواهی ماند
مثل یک گل به پاکی چشمهایت
به وسعت دنیای بی همتایت
هوای تو را میخواهم در این حال دلتنگی،امواجی از یاد تو را میخواهم
در دریای خاطره های به یادماندنی
همنفسمی، ای که با تو یک نفس عاشقم
همزبانمی، ای که با تو یک صدا برایت احساسات عاشقانه ام را میگویم
حرفی نمانده جز سکوت بین من و چشمانت
که در این سکوت میتوان یک دنیا عشق را خواند
چه با شوق میخوانم چشمانت را و چه عاشقانه گرفته ایم دستهای هم را
گفتی دستهایم گرم است، گفتم عزیزم این چشمهای تو است
که مرا به آتش کشیده است
همه ی دنیا فریاد عشق ما را شنیده است
هنوز هم نگاهم به نگاهت دوخته است
چقدر قلبت زیباست...
چه بی انتهاست قصر عشق تو و من
چه خوشبختم از اینکه اینجا هستم ،در کنار تو
تویی که برایم از همه چیز بالاتری و از همه کس عزیزتر
میخوانمت تا دلم آرام بماند...
 

^-_ وقـت ِ نــَوازش _-^

  مـــی خواهـَــم مــوهــایـَـم را رَنـگــــ بِـزنـَــــم   

                                      بِلونـــــدِ بِلونـــد 
 
                   که لا بــه لای گیســــــوانم گُمَــــــت نکنــــم 

         نیمــــه شــب ها 

   وقــــت نوازش . ..^-_ بغض پرتوقع _-^


امشب پیشا نی ام ... چسبیدن به سینه ات را میخواهد


                 و موهـــــایم ... 

بوییــــدنت...

        و چشمهایم خیس کردن پیراهن مردانه ات را


                عجب بغض پرتوقعی دارم امشب


^-_ لعنـــت _-^


شــک نکــــن ...!

" آینــــده ای " خواهـــم ساخت که ,

" گذشتــــه ام " جلویــــش زانــو بزنــــد ...!

قـــرار نیـــســــت مــــن هــــم دلِ کس دیـــگری را بســــوزانم ...!

برعـــــکــــس کســــی را که وارد زندگیــــم میشــــود ,

آنـــقـــدر خوشبخت می کنــــم کـــــه ,

به هـــر روزی که جــای " او " نیـستـی به خودت "لعنـــت " بفـــرستـی

^-_ راستـــــــی _-^

نوشته هايم را مي خواني…

 و مي گويي: چه زيبا! 

راستي… 

دردهاي آدم ها زيبايي دارد…؟؟؟

^-_ دخــــترکـــــــــ _-^

لیـــــــاقت میــــــــخواهــــــد
بـــــودن در قلــــــب دخــــترکـــــی که تمـــــام دنـــــیایـــــش ،
حـــــــــرف هـــــــای نــــــــزده اش اســـــــــــتـــــــــــ…!!!

^-_ تـ ــــــــــو _-^

دور و بــ ـرم کـ ـ ـه شلــ ـوغ میشـ ـود ...
بیشتـ ـر دلــ ــ ـم میگیــ ـرد ...
ایـ ـن همـــ ـه آدم را توانستــ ـم ...
بکشـ ــانم سـ ـ ـوی خــ ـودم ...
جـ ــز تـ ــو ...

^-_ بدون تــــــو _-^

از دورهـــــا می آیی
و فقط یک چـــــیز ...
یک چیز کوچکــ در زندگی من
جابــــجا می شود!!
این کــــــه :
دیگر بدون تــــــو
در هیچ کجــــا نیسـتم

^-_ چشمانِ " تو " _-^

دستُ پای "من" 

گم می شود

وقتی سرُ کله 

چشمانِ " تو "

پیدا می شود

^-_ " تــــــــــو " _-^

نفس

شاید دلیلی باشد

برای زندگی

اما بی شک

" تــــــــــو "

بهانه ی آنی